Stichting Carillon Baarn heeft de ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling van de Stichting Carillon Baarn
a. zorg te dragen dat het carillon van de Pauluskerk geoptimaliseerd blijft voor handmatige bespelingen door middel van een stokkenklavier
b. zorg te dragen dat dit carillon regelmatig door een beiaardier wordt bespeeld
c. het verrichten van alle handelingen die het onder a. en b. vermelde impliceren.

Algemene gegevens
Officiƫle naam: Stichting Carillon Baarn
Publiek bekende naam: Stichting Carillon Baarn
K.v.K. 32082588
RSIN / fiscaal nummer: ANBI 815570569
Bankrekeningnummer: NL60RABO148588425
E-mailadres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postadres: Uytenbosch 15
Postcode: 3743 JC
Plaats: Baarn

Bezoekadres
Uytenbosch 15
3743 JC
Baarn

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Carillon Baarn bestaat uit: 
Voorzitter: vacant
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester:
mevr. E G.M. Kreijns-Kuit
Lid: J. van der Woude

Beiaardier
B. Reitsma

Ons beloningsbeleid
Bestuur: geen beloning
Beiaardier: zie financieel jaarverslag

Documenten
Zie '
verslagen / beleid' op deze website.