Stichting Carillon Baarn heeft de ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling van de Stichting Carillon Baarn
a. zorg te dragen dat het carillon van de Pauluskerk geoptimaliseerd blijft voor handmatige bespelingen door middel van een stokkenklavier
b. zorg te dragen dat dit carillon regelmatig door een beiaardier wordt bespeeld
c. het verrichten van alle handelingen die het onder a. en b. vermelde impliceren.

Algemene gegevens
Officiële naam: Stichting Carillon Baarn
Publiek bekende naam: Stichting Carillon Baarn
K.v.K. 32082588
RSIN / fiscaal nummer: ANBI 815570569
Bankrekeningnummer: NL60RABO148588425
e-mailadres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postadres: Heemskerklaan 70, 3742 AM Baarn

Bezoekadres: Heemskerklaan 70, 3742 AM Baarn

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Carillon Baarn bestaat uit:
Harry Schram                 voorzitter
Erica Kreijns-Kuit           secretaris
Marie-Thérèse Jager     lid
Hans van der Woude     lid

Beiaardier
Bauke Reitsma

Ons beloningsbeleid
Bestuur: geen beloning
Beiaardier: zie financieel jaarverslag

Documenten
Zie 'verslagen / beleid' op deze website.