Vaste bespelingen

         Iedere dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur
         bespeelt beiaardier Bauke Reitsma 
         het carillon van de Pauluskerk op de Brink
         tijdens de Baarnse markt.