TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2014

Inkomsten
Door de gemeente Baarn is de Subsidie (€ 5.010,00) in 2014 niet geïndexeerd.
De post Donateurs (€ 1.410,00) is opgebouwd uit donaties van 79 donateurs.
De post Sponsors (€ 615) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius, Boekhandel Den Boer, Brölman
Groenten en Fruit, MC Escher stichting, De heer en mevrouw N. van Hulzen, Autobedrijf Peugeot Koot,
Makelaarskantoor Van Berkum en Uitvaartverzorging A. van Pijpen.
De inkomsten uit Rente (€ 257,84) vielen hoger uit dan begroot.

Uitgaven
De kosten Bestuur (€ 55,45) vielen dit jaar ruim binnen de raming.
De post Drukwerk en porto (€ 757,85) betreft niet alleen de kosten van ontwerp en druk van het
programmaboekje, maar ook de kosten voor het drukken van briefpapier en enveloppen. Acceptgiro's zijn en
worden niet meer gedrukt.
De post Contributies (€ 69,63) betreft niet alleen de kosten voor het lidmaatschap NKV, maar daarin zijn ook
opgenomen de kosten van het hosten van de website.
De kosten van de Vaste beiaardier (€ 4.923,50) vielen dit jaar binnen de raming.
Onder de post Concerten (€ 1.012,95) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen.
De post Versteken en Onvoorzien bleken dit jaar niet te hoeven worden aangesproken.


TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2015
De begroting 2015 volgt in grote lijnen het exploitatiebeeld van voorgaande jaren.
Het aantal bespelingen en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de StichtingCarillon Baarn op 26 maart 2015.
Voorzitter: H.E.M. Vermeij
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: G.A.R. Bloemers
Lid: M.C. Platenburg