STICHTING CARILLON BAARN

Jaarverslag 2010  

Het carillon is in 2009 onder auspiciën van de stichting in totaal 51 maal bespeeld:

Marktbespelingen
Elke 2e en 4e woensdagmiddag van de maand door de vaste beiaardier en van mei t/m september op de overige woensdagmiddagen door stagiaires vanuit de Beiaardschool te Amersfoort.

Extra bespelingen
30 april (Koninginnedag), 4 mei (Dodenherdenking), 5 mei (Bevrijdingsdag), 11 september (Open Monumentendag), 20 november (Sinterklaas) en 24 december (Kerstmis).

Zomeravondconcerten
9 juli Bauke Reitsma
16 juli Gideon Bodden
23 juli Auke de Boer
30 juli Frank Steijns
6 augustustus Rien Donkersloot
13 augustus Geert d’ Hollander

De concerten waren van hoog niveau met veelal herkenbare muziek. Er was een redelijke belangstelling, mede dank zij goed weer, het gunstige tijdstip (tijdens de koopavond) en goede publiciteit.
Voor de concerten werden aparte luisterplaatsen ingericht. 

Automatisch spel
Dankzij een computerautomaat is het carillon dagelijks van 09.00-21.00 uur op elk kwartier te horen. De gespeelde melodieën werden zoals gebruikelijk om het kwartaal vervangen, door Bauke Reitsma. In de weken rond Sinterklaas en Kerstmis stonden toepasselijke liedjes geprogrammeerd.

Contact Stichting - Gemeente
Ook in 2010 werd van de gemeente een subsidie ontvangen. Voor 2011 werd subsidie aangevraagd.
Met leedwezen nam het Bestuur in augustus kennis van het overlijden van (ex-)burgemeester De Groot. Aan het gemeentebestuur en de wethouders werd deelneming betuigd.

Onderhoud Carillon
De stichting ziet namens de gemeente toe op het onderhoud van het carillon.
Enkele kleine defecten werden door de fa. Eijsbouts verholpen. De inrichting van het carillon verkeert in uitstekende staat en de bespeelbaarheid laat niets te wensen over.

Fondswerving
In 2010 is aan bedrijven en serviceclubs gevraagd om bij te dragen aan de zomeravondconcerten. In het voorjaar is actie gevoerd om nieuwe donateurs te werven.

Promotie
Met regelmaat verschenen in de media (m.n. in de Baarnsche Courant, Eemland tv.) berichten over bespelingen, zomeravondconcerten,  gastbeiaardiers, wisseling van melodietjes en ander carillonnieuws.
De programmaboekjes van de concerten werden toegezonden aan de donateurs, beschikbaar gesteld in een aantal openbare ruimten en tijdens de concerten aan het publiek rondgedeeld.
Het carillon en de stichting, stonden vermeld in de gids ‘Dit is Baarn’ en in de gemeentegids. De bespelingen en concerten waren opgenomen in de activiteitenagenda van ‘Wegwijs’.

Activiteiten in 2011
Het voornemen bestaat om in 2011 de activiteiten weer met extra (stage)bespelingen aan te vullen en het carillon zal van april t/m oktober wekelijks worden bespeeld.
Het bestuur heeft de indruk dat de bijdrage, die het carillon aan de sfeer op en rond de Brink levert, door de bevolking goed wordt ontvangen. Ook voor de zomeravondconcerten  groeit de belangstelling.
De stichting hoopt dat haar activiteiten mogen bijdragen aan de totstandkoming van een hechte carillontraditie in Baarn.

Bestuur
Op 6 december overleed onverwachts penningmeester F.S. de Wolf. Aan echtgenote, kinderen en familieleden werd deelneming betuigd, het Bestuur was bij de crematie voltallig aanwezig. De heer P.J. Hesseling heeft per 31 december zijn functie neergelegd. 

Voorzitter: G.A.R. Bloemers
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: vakant
Lid: M.C. Platenburg
Lid: vakant