STICHTING CARILLON BAARN

Jaarverslag 2020

Bespelingen / manifestaties
Het carillon is in 2020 onder auspiciën van de stichting, odanks de beperkingen door de Corona-maatregelen in totaal 71 maal bespeeld:
52 Marktbespelingen: elke dinsdag van 09.45-10.15 uur door de vaste beiaardier of diens vervanger.
Extra bespelingen: op 27 april  (Koningsdag), 4 mei (Dodenherdenking), 5 mei (Bevrijdingsdag),
23 november (Sinterklaas), 24 december (Kerstmis).
6 Zomeravondconcerten: op 17 juli (Bauke Reitsma), 24 juli (BCarl van Eyndhoven) , 31 juli (Frans Haagen), 7 augustus (Hans van Heemst), 14 augustus (Koen van Assche) en 21 augustus (Jan Willem Achterkamp).

Automatisch spel
De gespeelde melodieën werden zoals gebruikelijk frequent vervangen, door onze beiaardier Bauke Reitsma. In de tijd voor Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis stonden toepasselijke liedjes geprogrammeerd.
De speelautomaat van het carillon is dagelijks van 09.00-21.00 uur op elk kwartier te horen.
 
Contact Stichting - Gemeente
Ook in 2020 werd van de gemeente een subsidie ontvangen. Voor 2021 is subsidie toegekend.
 
Onderhoud Carillon
De stichting ziet namens de gemeente toe op het onderhoud van het carillon. Op een enkele draadbreuk na en het normale onderhoud, hoefde door de fa. Eijsbouts geen reparaties te worden verricht. De inrichting van het carillon verkeert in uitstekende staat en de bespeelbaarheid laat niets te wensen over.
 
Fondswerving
In 2020 is aan bedrijven en serviceclubs gevraagd om bij te dragen aan de zomeravondconcerten.
In juni en oktober is actie gevoerd naar bestaande donateurs en ook is getracht om nieuwe donateurs te werven.
 
Promotie
Met regelmaat verschenen in de media (m.n. in de Baarnsche Courant, Baarns Weekblad en bij RTV Baarn)
berichten over bespelingen, zomeravondconcerten, gastbeiaardiers, wisseling van melodietjes en ander
carillonnieuws.
Het programmaboekje van de zomeravondconcerten werd ook dit jaar verzorgd tot een 12 pagina tellend werkje en toegezonden aan alle donateurs en sponsoren. De programma-boekwerkjes werden ook beschikbaar gesteld in een aantal openbare ruimten, horeca en campings en tijdens de concerten aan het publiek rondgedeeld.
Het carillon en de stichting stonden vermeld in de gids ‘Dit is Baarn’ en in de gemeentegids.
De bespelingen en concerten waren opgenomen in de activiteitenagenda van ‘Wegwijs’ en de website www.carillonbaarn.nl werd verder bijgehouden.

Overige zaken
De stichting heeft twee partytenten, waardoor er bij regenachtig weer overdekt geluisterd en naar het Tv-scherm gekeken kan worden naar de spelende beiaardier en het carillon.
Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen om ondersteunend te zijn bij de georganiseerde
activiteiten en bij te dragen aan de sfeer en/of feestvreugde in het dorp.
De stichting hoopt dat haar activiteiten mogen bijdragen aan de totstandkoming van een hechte carillontraditie in Baarn.  

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H. Schram (per 1 mei 2019)
Secretaris: Mevr. E.G.M. Kreijns-Kuit
Penningmeester: Mevr. M.T. Jager-Slangen
Lid: Dhr. J. van der Woude