STICHTING CARILLON BAARN

Jaarverslag 2015

Het carillon is in 2015 onder auspiciën van de stichting in totaal plm. 48 maal bespeeld:

23 marktbespelingen op elke 2e en 4e woensdagmiddag van de maand door de vaste beiaardier.
Van de gelegenheid om in de maanden mei t/m september op de overige woensdagmiddagen bespelingen te laten verzorgen door stagiaires werd door de Beiaardschool te Amersfoort is geen gebruik gemaakt.

5 extra bespelingen:
26 april (Koningsdag) 
4 mei (Dodenherdenking) 
5 mei (Bevrijdingsdag)

26 november (Sinterklaas) 
24 december (Kerstmis)

6 zomeravondconcerten:
11 juli (Ch. De Winter)
8 juli (J. Vogel)
15 juli (H. Verhoef)
1 augustus (J.W. Achterkamp)
8 augustus (B. Reitsma) 
15 augustus (A.G. de Boer)

De concerten waren van hoog niveau met veelal herkenbare muziek. Mede dankzij goed weer, het gunstige tijdstip (koopavond) en goede publiciteit, was er sprake van een redelijke belangstelling.
Op 12 december werd het carillon bespeeld ter ondersteuning van de door de Winkeliersvereniging georganiseerde Dickensdag. Ook werd het carillon bespeeld voor en na enkele zaterdagmiddagconcerten in de Pauluskerk.

Automatisch spel 
De gespeelde melodieën werden zoals gebruikelijk frequent vervangen, door onze beiaardier Bauke Reitsma. In de weken rond het WK Voetbal, Sinterklaas en Kerstmis stonden toepasselijke liedjes geprogrammeerd.Dit wisselen van de kwartiermelodietjes kan nu op afstand via de computer plaats vinden.De speelautomaat van het carillon is dagelijks van 09.00-21.00 uur op elk kwartier te horen. 

Contact Stichting - Gemeente
Ook in 2014 werd van de gemeente een subsidie ontvangen. Voor 2015 is subsidie aangevraagd.

Onderhoud Carillon
De stichting ziet namens de gemeente toe op het onderhoud van het carillon. Enkele kleine defecten werden door de fa. Eijsbouts verholpen. De inrichting van het carillon verkeert in uitstekende staat en de bespeelbaarheid laat niets te wensen over. 

Fondswerving
In 2015 is aan bedrijven en serviceclubs gevraagd om bij te dragen aan de zomeravondconcerten. In het voorjaar is actie gevoerd naar bestaande donateurs en om nieuwe donateurs te werven. 

Promotie
Met regelmaat verschenen in de media (m.n. in de Baarnsche Courant, Baarns Weekblad en bij rtv Baarn) berichten over bespelingen, zomeravondconcerten, gastbeiaardiers, wisseling van melodietjes en ander carillonnieuws.

Het oude programmaboekje van de zomeravondconcerten werd dit jaar vervangen door een 12 pagina tellend boek-werkje, in full colour en toegezonden aan alle donateurs en sponsoren. De boekwerkjes werden ook beschikbaar gesteld in een aantal openbare ruimten, horeca en campings en tijdens de concerten aan het publiek rondgedeeld.
Het carillon en de stichting stonden vermeld in de gids ‘Dit is Baarn’ en in de gemeentegids.
De bespelingen en concerten waren opgenomen in de activiteitenagenda van ‘Wegwijs’ en de website www.carillonbaarn.nl werd verder uitgebreid. 

Activiteiten in 2015
Het carillon wordt elke 2e en 4e woensdag van 15.00 – 16.00 uur bespeeld. Er vindt weer een serie van 6 zomeravondconcerten plaats. Ook wordt gewerkt aan een aantal speciale concerten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen om ondersteunend te zijn bij de georganiseerde activiteiten en bij te dragen aan de sfeer en/of feestvreugde in het dorp.

De stichting hoopt dat haar activiteiten mogen bijdragen aan de totstandkoming van een hechte carillontraditie in Baarn.

Bestuur
Voorzitter: H.E.M. Vermeij
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: G.A.R. Bloemers
Lid: M.C. Platenburg
Lid: M. Kreijns

Beiaardier: B.Reitsma