STICHTING CARILLON BAARN

Jaarverslag 2012 

Het carillon is in 2012 onder auspiciën van de stichting in totaal 54 maal bespeeld:

Marktbespelingen
elke 2e en 4e woensdagmiddag van de maand door de vaste beiaardier en van mei t/m september op de overige woensdagmiddagen door stagiaires vanuit de Beiaardschool te Amersfoort.

Extra bespelingen:
30 april (Koninginnedag),
4 mei (Dodenherdenking),
5 mei (Bevrijdingsdag),
8 september (Open Monumentendag),
18 november (Sinterklaas),
1 december (Sweelinckconcert) 
24 december (Kerstmis).

Zomeravondconcerten 
6 juli  D. van der Vlies
13 juli  A. Rots
20 juli  R. Kroezen
27 juli  B. Reitsma
3 augustustus  J. Widmann 
10 augustus  G. Peters

De concerten waren van hoog niveau met veelal herkenbare muziek. Er was een redelijke belangstelling, mede dank zij goed weer, het gunstige tijdstip (tijdens de koopavond) en goede publiciteit.

Op 28 mei werd op luisterrijke wijze het tweede lustrum gevierd met talrijke manifestaties zoals abseilen, kinderquiz, diverse combinaties met ensembles en carillon, alsmede een kunstveiling in de Pauluskerk.
De zgn. Kuyerklok werd middels de Stichting door de Gemeente in bruikleen gegeven aan de Historische Kring. 

Automatisch spel
Dankzij een computerautomaat is het carillondagelijks van 09.00-21.00 uur op elk kwartier te horen.
De gespeelde melodieën werden zoals gebruikelijk om het kwartaal vervangen, door Bauke Reitsma.
In de weken rond Sinterklaas en Kerstmis stonden toepasselijke liedjes geprogrammeerd.

Contact Stichting - Gemeente
Ook in 2012 werd van de gemeente een subsidie ontvangen.
Voor 2013 is subsidie aangevraagd.
Wethouder J. Baerends opende en sloot het eerdergenoemde lustrum.

Onderhoud Carillon
De computerautomaat is vervangen door een pneumatisch aangestuurd exemplaar, waardoor meer variatiemogelijkheden konden worden verwezenlijkt.

De stichting ziet namens de gemeente toe op het onderhoud van het carillon. Enkele kleine defecten werden door de fa. Eijsbouts verholpen.
De inrichting van het carillon verkeert in uitstekende staat en de bespeelbaarheid laat niets te wensen over.

Fondswerving 
In 2012 is aan bedrijven en serviceclubs gevraagd om bij te dragen aan de zomeravondconcerten.
In het voorjaar is actie gevoerd naar bestaande donateurs en om nieuwe donateurs te werven.

Promotie
Met regelmaat verschenen in de media (m.n. in de Baarnsche Courant, Baarn FM, Eemland tv.) berichten over bespelingen, zomeravondconcerten, gastbeiaardiers, wisseling van melodietjes en ander carillonnieuws.
De programmaboekjes van de concerten werden toegezonden aan de donateurs, beschikbaar gesteld in een aantal openbare ruimten en tijdens de concerten aan het publiek rondgedeeld.
Het carillon en de stichting stonden vermeld in de gids ‘Dit is Baarn’ en in de gemeentegids.
De bespelingen en concerten waren opgenomen in de activiteitenagenda van ‘Wegwijs’.
De website (www.carillonbaarn.nl) werd in werking gesteld en kan worden bezocht.

Activiteiten in 2013
Het carillon wordt elke 2e en 4e woensdag van 15.00 – 16.00 uur bespeeld, het ligt in de bedoeling dat in het zomerseizoen wekelijks bespelingen plaats zullen vinden door beiaardier en stageaires en er komt weer een serie zomeravondconcerten.

Ook wordt gewerkt aan een aantal speciale concerten.
De stichting hoopt dat haar activiteiten mogen bijdragen aan de totstandkoming van een hechte carillontraditie in Baarn.

Bestuur
Voorzitter: H.E.M. Vermeij
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: G.A.R. Bloemers
Lid: M.C. Platenburg
Lid: M. Kreijns