STICHTING CARILLON BAARN

Jaarverslag 2017

Het carillon is in 2017 onder auspiciën van de stichting in totaal plm. 48 maal bespeeld:

46 marktbespelingen op elke woensdagochtend van de maand door de vaste beiaardier.

5 extra bespelingen:
26 april (Koningsdag) 
4 mei (Dodenherdenking) 
5 mei (Bevrijdingsdag)

26 november (Sinterklaas) 
24 december (Kerstmis)

6 zomeravondconcerten:
Gegeven op 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus en 11 augustus.
De concerten waren van hoog niveau met veelal herkenbare muziek. Mede dankzij goed weer, het gunstige tijdstip (koopavond) en goede publiciteit, was er veel belangstelling.

Automatisch spel 
De gespeelde melodieën werden zoals gebruikelijk frequent vervangen, door onze beiaardier Bauke Reitsma. In de weken rond het WK Voetbal, Sinterklaas en Kerstmis stonden toepasselijke liedjes geprogrammeerd.Dit wisselen van de kwartiermelodietjes kan nu op afstand via de computer plaats vinden.De speelautomaat van het carillon is dagelijks van 09.00-21.00 uur op elk kwartier te horen.

Onderhoud Carillon
De stichting ziet namens de gemeente toe op het onderhoud van het carillon. Enkele kleine defecten werden door de fa. Eijsbouts verholpen. De inrichting van het carillon verkeert in uitstekende staat en de bespeelbaarheid laat niets te wensen over. 

Fondswerving
In 2017 is aan bedrijven en serviceclubs gevraagd om bij te dragen aan de zomeravondconcerten. In het voorjaar is actie gevoerd naar bestaande donateurs en om nieuwe donateurs te werven. 

Promotie
Met regelmaat verschenen in de media (m.n. in de Baarnsche Courant, Baarns Weekblad en bij rtv Baarn) berichten over bespelingen, zomeravondconcerten, gastbeiaardiers, wisseling van melodietjes en ander carillonnieuws.

Het oude programmaboekje van de zomeravondconcerten werd dit jaar vervangen door een 12 pagina tellend boek-werkje, in full colour en toegezonden aan alle donateurs en sponsoren. De boekwerkjes werden ook beschikbaar gesteld in een aantal openbare ruimten, horeca en campings en tijdens de concerten aan het publiek rondgedeeld.
Het carillon en de stichting stonden vermeld in de gids ‘Dit is Baarn’ en in de gemeentegids.
De bespelingen en concerten waren opgenomen in de activiteitenagenda van ‘Wegwijs’ en de website www.carillonbaarn.nl werd verder uitgebreid. 

Activiteiten in 2017
Het carillon wordt elke dinsdagochtend van 9.45 – 10.15 uur bespeeld. Er vond weer een serie van zes zomeravondconcerten plaats. Ook wordt gewerkt aan een aantal speciale concerten. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen om ondersteunend te zijn bij de georganiseerde activiteiten en bij te dragen aan de sfeer en/of feestvreugde in het dorp.

De stichting hoopt dat haar activiteiten mogen bijdragen aan de totstandkoming van een hechte carillontraditie in Baarn.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Carillon Baarn bestaat uit: 
Voorzitter: vacant
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester:
mevr. E G.M. Kreijns-Kuit
Lid: J. van der Woude

Beiaardier: B.Reitsma